• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/katilimanaliz/
  • https://twitter.com/katilimanaliz
Ayetlerle Baş Başa
Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. (Âl-i İmran 3/130)           Men edildikleri halde faizi almalarından ve haksız (yollar) ile insanların mallarını yemelerinden dolayı içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. (Nisa 4/161). 
Anket
Herhangi bir katılım bankasında hesabınız var mı?
 Türkiye İslami Fintech Ekosistemi Haritası
  Sosyal Medya

Prof. Dr. Hamdi Döndüren Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN


Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN

1943’te  Balıkesir’de doğdu.  1955’te İlkokulu, 1958’de hâfızlığı, 1965’te Balıkesir İmam-Hatip Okulunu, 1966’da Balıkesir Muharrem Hasbi Lisesini, 1970’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü, 1971’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Balıkesir’de kısa bir süre serbest avukatlık yaptı.

Balıkesir   Merkez Vâizliği ve  Çanakkale-Bozcaada  müftülüğü görevlerinde   bulundu.

1975’te Konya Yüksek İslâm   Enstitüsü’ne İslâm Hukuku, Fıkıh Usûlü ve Türk Medeni Hukuku öğretim üyesi oldu, 1978’de Bursa  Yüksek İslâm Enstitüsü’ne geçti.

1983’te Ankara Ü. İlâhiyat Fak. de doktor, U. Ü. İlâhiyat Fak. de 1983’te   Yard. Doçent oldu.

1986’da 6 ay süreyle, Riyad İmam Muhammed Üniversitesi’nde, “Ma’hed  Ta’lîmi’l-Luga  el-Arabiyye (Arap Dilini Öğretim  Enstitüsü)” nin  derslerini izledi.

İslâm Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir.

2015 yılından itibaren KTO Karatay Üniversitesi - İslam Ekonomisi ve Finansı bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanığı görevini yürütmektedir.

 Arapça ve Fransızca  bilir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

A) BASILMIŞ  KİTAPLARI:

1. Delilleriyle  İslâm Hukuku, Şahıs, Aile ve Çözümlü Miras, 2. Baskı, Erenler Mat. İstanbul 1983.

2. İslâm Hukukuna  Göre  Alım-Satımda   Kâr Hadleri, İnce Matbaası, Balıkesir 1984 (Doktora tezi).

3. Çağdaş Ekonomik Problemlere  İslâmî  Yaklaşımlar, 2. Baskı, Kültür Basın Yayın Birliği, İstanbul 1993.

4. Delilleriyle  İslâm İlmihali, Erkam Yayınevi, İstanbul 1991.

5.  Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali,  Erkam Yayınevi, İstanbul 1993..

6.  Delilleriyle  Aile  İlmihali, Erkam Yayınevi, İstanbul 1995.

7. İslâmî  Ölçülerle  Ticaret  Rehberi, Erkam Yayınevi, İstanbul 1998..

8. Günümüz  Vakıf  Meseleleri, Erkam Yayınevi, İstanbul 1998.

9) Delilleriyle Hac ve Umre, Erkam Yayınevi, İstanbul 2004.

10- Evrensel  Çağrı: Açıklamalı Kur’an-ı Kerim (Yüce Meal ve  Tefsir). Çelik Yay.,  İstanbul 2006.

B) BİLDİRİ, KİTAP BÖLÜMÜ  VE  MAKALELERİNDEN  BAZILARI:

1) “İslâm’da Para, Kredi, Faiz ve Enflasyon İlişkileri”, İstanbul’da 25-26.5.1984’te İSAV’ca düzenlenen  bilimsel toplantıda  bildiri olarak sunulmuş ve basılmıştır (Kitap bölümü).

2) “İslâm’da İşçi ve İşveren  İlişkileri”,  ENSAR Vakfı’nca  23-24 Şubat 1985’te İstanbul’da düzenlenen bilimsel toplantıda bildiri olarak sunulmuş ve basılmıştır (Kitap bölümü).

3) “İslâm Ekonomisinde Faiz ve Finans Kaynakları”, ENSAR Vakfı’nca 21-22 Haziran 1986’da   İstanbul’da düzenlenen bilimsel toplantıda bildiri olarak sunulmuş ve basılmıştır (Kitap bölümü).

4) “İslâm’da Seferîlik ve Hükümleri”, İstanbul’da, 2-4/6/1995’te İSAV’ca düzenlenen  bilimsel toplantıda  bildiri olarak sunulmuş ve basılmıştır (Kitap bölümü).

5)  “Gayri Müslim Ülkede Din ve Ticaret İlişkileri”,  18 M. Ü. İlâhiyat Fak ve DİB’ ca Çanakkale’de 17-19 Eylül 2001’de düzenlenen AB’ne Girişinin Din Boyutu Semp. da bildiri, DİB’ca basılmıştır (Kitap bölümü)

6) “İslâm Bankacılığı   ve  Risk Sermayesi (Venture  Capital)”, İslâmî Araştırmalar   Der., sy.  6, yıl, 1992.

7) «16. YY. Kültürümüzde Finansman ve İstihdam Politikası », U. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, sy. 7, c. 7, Bursa 1998.

8) « Zamanın ve Şartların Değişmesiyle İslâmî Hükümler Değişir mi ? », U. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, sy.7, c. 7, Bursa 1998.

9) “Sosyal Değişme Karşısında İslâm Hukuku ve Yeni Yaklaşımlar” . TDV’ca 24-26/5/2002’de Ankara’da düzenlenen bilimsel toplantıda bildiri olarak sunulmuştur.

10) “Faizsiz Bankacılıkta, Bazı Kredi Kullandırma Yöntemleri Ve Türkiye Tecrübesi”

Strasbourg Robert Schuman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Schuman Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, Strasbourg Şirketler Hukuku Araştırma Merkezi ile Avrupa Toplum, Hukuk ve Dinler Labaratuarı, CNRS/URS’un ortaklaşa 11 Ocak 2008 tarihinde Strasbourg kentinde düzenledikleri, “İslâmî Bankacılık ve Finans” konulu sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur.

 Ayrıca; çok sayıda yayınlanmış tebliğ/bildiri, makale ve ansiklopedi maddeleri vardır.Aylık Haber Bültenimize Abone Olmak İster Misiniz?

 
 
Katılım Analiz Dergisi
Aylık Haber Bültenimiz
Üye Girişi