• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/katilimanaliz/
  • https://twitter.com/katilimanaliz
Ayetlerle Baş Başa
Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. (Âl-i İmran 3/130)           Men edildikleri halde faizi almalarından ve haksız (yollar) ile insanların mallarını yemelerinden dolayı içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. (Nisa 4/161). 
Anket
Herhangi bir katılım bankasında hesabınız var mı?
 Türkiye İslami Fintech Ekosistemi Haritası
  Sosyal Medya

Prof. Dr. Servet Bayındır Prof. Dr. Servet BAYINDIR


Prof. Dr. Servet BAYINDIR

1993’te M.Ü. İlâhiyat Fakültesini, 2005 yılında A.Ü. İktisat Fakültesini bitirdi.


M.Ü.S.B.E’de “Özel Finans Kurumlarının İslâm hukuku Yönünden Değerlendirilmesi” adlı teziyle Yüksek Lisansını (1995), “Faizsiz Bankacılık İşlemlerinin İslâm Fıkhı’ndaki Yeri” adlı teziyle Doktorasını tamamladı (2004).


Malezya’da, INCEIF adlı enstitüde Certificate of Islamic Finance (CIFP) programını tamamladı (2008-2010). 

İslam Hukuku Penceresinden Vadeli İşlem Sözleşmeleri adlı çalışmasıyla Doçentlik (2008), İslam Hukuku Açısından Para ve Sermaye Piyasası İşlemleri adlı teziyle Profesör unvanını aldı (2014).

T.K.B.B.’nin düzenlediği “Katılım Bankacılığının Finans Sektörüne Getirdiği Yenilik ve Açılımlar” konulu Proje Yarışması’nda Birinci Derecede Mansiyon Ödülü ile ödüllendirildi (Mart 2009).   
 

Servet Bayındır, halen Prof. Dr. unvanıyla İ.Ü. İlahiyat Fakültesinde İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.


Bayındır, aynı zaman Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olarak faizsiz finansı temsil etmektedir.- Kitapları:

1Fıkhî ve İktisadî Açıdan İslamî Finans-2 (Para ve Sermaye Piyasaları), İstanbul, 2015.
2. İslâm Hukuku Penceresinden Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Forward, Future, Opsiyon ve Swap), İstanbul 2008.
3. Fıkhî ve Ahlakî Yönleriyle İslam’da Ticaret, (Tercüme), İstanbul 2007.
4. İslâm Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankacılık, İstanbul 2005.- Makaleleri:


1- “Şâfiî Fukahâsının Beyu‘l-î‘ne Hakkındaki Yaklaşımı ve Bunun Günümüz İslami Finans Piyasalarına Yansıması”, İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013, Sayı: 28, s. 119-140.

2- “Menkul Kıymetleştirme Uygulamaları ve Fıkıhtaki Yeri”, İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007, Sayı: 16, s. 249-273.

3- "Din ve Ülke Farklılığının Faizin Hükmüne Etkisi", İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 14, s. 207-235.

4- "Çağdaş Murâbahaya Etkisi Bakımından Fıkıhta Va‘din Bağlayıcılığı Meselesi", İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 11, s. 107-120.

5- "Banka Mevduat Hesaplarının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi",  Marife Dergisi, Yıl:5, Sayı: 2, Güz 2005, s. 7-20.

6- "Bir Finansman Yöntemi Olarak Kullanılan Sermaye Ortaklığının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Usûl Dergisi, Ocak-Haziran 2005, s.139–157.

7- "Sermaye ve Tarihsel Süreçte Mali Aracı Kurumların Sermayeye Yaklaşım Tarzı", İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2001, Sayı: 4, s. 175-190. 

 

Aylık Haber Bültenimize Abone Olmak İster Misiniz?

 
 
Katılım Analiz Dergisi
Aylık Haber Bültenimiz
Üye Girişi