• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/katilimanaliz/
  • https://twitter.com/katilimanaliz
Ayetlerle Baş Başa
Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. (Âl-i İmran 3/130)           Men edildikleri halde faizi almalarından ve haksız (yollar) ile insanların mallarını yemelerinden dolayı içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. (Nisa 4/161). 
Anket
Herhangi bir katılım bankasında hesabınız var mı?
 Türkiye İslami Fintech Ekosistemi Haritası
  Sosyal Medya

BDDK'dan katılım bankalarına "Danışma Kurulu" tebliği

BDDK tarafından hazırlanan "Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ" yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK tarafından hazırlanan "Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ" yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK söz konusu tebliğ ile komitelere atama ve komitenin çalışma esaslarını belirledi.- "Danışma komitesinde kimlerin olduğuna tüm müşteriler kolaylıkla erişebilecek"

En geç altı ay içerisinde danışma komitesi kurulması ve uyum sağlanması gerekli olan tebliğde şu ifadelere yer verildi; 

"Bu Tebliğ kapsamındaki bankalar, bu Tebliğ hükümlerine bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde uyum sağlamak zorundadırlar."Aynı zamanda bu tebliğ ile birlikte artık her kurumun kendi internet sitesinde danışma komitesi ve üyelerine ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunlu tutuldu. Bu sayede hangi bankanın danışma komitesinde kimlerin olduğuna tüm müşteriler kolaylıkla erişebilecek.

- "Kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık ilke ve standartları"

Tebliğ ile müşterilerine finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermek üzere oluşturacakları yapı ve süreçlere ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.


Tebliğ, söz konusu bankaları, faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla bünyesinde bir danışma komitesi tesis etmekle yükümlü kılınıyor.- "Faizsiz finans alanında en az üç yıl mesleki deneyim"

Tebliğ'de belirtilen esaslara göre, danışma komitesi en az üç üyeden oluşacak ve üyelerin görev süreleri üç yıl olacak.


Danışma komitesi üyelerinin, asgari üçte ikisinin, ilahiyat veya dengi alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya faizsiz finans alanında yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olmanın yanı sıra, faizsiz finans alanında en az üç yıl mesleki deneyime sahip olması zorunlu kılınacak.


Kurul, gerekli görmesi halinde üyelerin tamamı için bu şartları aramaya yetkili olacak.
- "Banka içi düzenlemeleri faizsiz finans ilke ve standartlarına uyumu"

Danışma Komitesi;

"Faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile bunların uygulanması hakkında bankaya münhasır kararlar almak; banka içi düzenlemeleri faizsiz finans ilke ve standartlarına uyum çerçevesinde incelemek; bankanın ürün ve hizmetlerine ilişkin standart sözleşmeleri ile eklerini faizsiz bankacılık ilke ve standartları açısından değerlendirmek ve onaylamak; aldığı kararları içeren periyodik raporları Danışma Kuruluna sunmak; bankaya ve konsolidasyona tabi ortaklıklarına hukuk, denetim ve ilgili diğer alanlarda hizmet sunan kişi ve kuruluşlara faizsiz bankacılık ilke ve standartları konusunda görüş bildirmek;

bankanın yıllık faaliyet raporunda yer almak üzere, danışma komitesinin dönem içi faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve banka faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğuna ilişkin değerlendirmede bulunmakla ve bankalar, danışma komitesi üyelerinin görevlerini yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelere erişimini sağlayacak tedbirleri almak"la yükümlü olacak.
- "Katılım bankalarında asgari üç yıl görev yapmış olması"

Danışma Komitesi, Danışma Kurulu tarafından belirlenen ilke ve standartlara ve alınan genel nitelikli kararlara aykırı kararlar alamayacak.

Tebliğ'e göre, Danışma Komitesi, ayda asgari iki kez olmak üzere, gerekli görülen hallerde Danışma Komitesi Başkanı'nın çağrısı ile toplanacak.

Ayrıca, faizsiz bankacılık uyum ve denetim faaliyetlerinde ve Danışma Komitesi Sekretaryası'nda görev alacak personelin ya katılım bankalarında asgari üç yıl görev yapmış olması ve faizsiz finans konusunda sertifikalı eğitim almış olması ya da faizsiz finans alanında yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitim almış olması gerekecek.
-İlgili tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190914-4.htm 
Diğer "Ekonomi Haberleri" için tıklayın:
322 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Katılım Analiz Dergisi
Aylık Haber Bültenimiz
Üye Girişi