• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/katilimanaliz/
  • https://twitter.com/katilimanaliz
Ayetlerle Baş Başa
Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. (Âl-i İmran 3/130)           Men edildikleri halde faizi almalarından ve haksız (yollar) ile insanların mallarını yemelerinden dolayı içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. (Nisa 4/161). 
Anket
Herhangi bir katılım bankasında hesabınız var mı?
 Türkiye İslami Fintech Ekosistemi Haritası
  Sosyal Medya

İSEFAM'dan literatüre 2 güzide eser daha

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından İslam İktisadı literatürüne 2 güzide eser daha eklendi.

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından İslam İktisadı literatürüne 2 güzide eser daha eklendi.

İSEFAM tarafından "Kripto Para Birimleri" ve "Karz-ı Hasenin Kurumsallaşması" kitapları yayınlandı.


- Kripto Para Birimleri

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) öncülüğünde düzenlenen “Kripto Para Birimleri” çalıştayı 7 Mart 2018 Çarşamba günü Sakarya Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilmişti.

İSEFAM tarafından yapılan çalıştay sonucunda oluşturulan çıktılara göre “Kripto Para Birimleri” kitabı yayımlandı.


Kripto paralar son günlerde adını sıkça duyduğumuz bir fenomen haline geldi. Özellikle Bitcoin ve onunla beraber diğer kripto paraların da çok hızlı bir şekilde değer kazanması, ilgili ilgisiz tüm kesimlerin kripto paralara karşı merakını uyandırdı. Teknolojinin; ekonomi ve finans dünyasına sağladığı bu yenilik; ilgili kesimlerce, felsefesine uygun olarak kullanılma- makta fakat halk tarafından bilinirlik düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir. Ortaya çıkış gayesi, merkezi olmayan bir ödeme sistemi oluşturma olarak ilan edilen Bitcoin, ödeme sistemi olarak kullanılmaktan ziyade bir yatırım aracı olarak görülmüş ve 2008 yılından bu yana felsefesine uygun olarak kullanılmasının nadir olduğu söylenebilir.


Vergilendirme, denetim, merkezi olmama, para transferi, suç unsuruna aracı olarak kullanılma gibi açılardan devlet ve kurumlarını; helal veya haram olduğu konusunda ise dini otoriteleri ilgilendiren birçok konunun muğlak kaldığı görülmüştür. Bu muğlak konuların giderilmesi için 7 Mart 2018 tarihinde Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından “Kripto Para Birimleri” başlıklı bir çalıştay tertip edilmiştir. Konunun teknik, yasal, finans ve dini tarafının derinlemesine tartışılıp konunun açıklığa kavuşturulması hedeflenmiştir. Çalıştaya Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Takasbank, MÜSİAD gibi kurumlardan uzmanlar ve farklı üniversiteler- den öğretim üyeleri katılmış ve programa katkı sağlamıştır.


Bu kitap, bahsedilen çalıştayda sunum yapan tebliğcilerin elde ettiği çıktı ve dönütlerin değerlendirilmesi sonucunda, sunulan tebliğlerin makaleler şeklinde bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu makalelerin konu dağılımına baktığımız zaman; kripto para birimlerinin teknik özellikleri ve nasıl ortaya çıktığı, finans ve iktisat alanını nasıl etkilediği, paranın evriminde nasıl bir etkiye yol açacağı, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini kırılgan hale getiren dolarizasyona karşı bir alternatif olup olamayacağı, fıkhen meşru olup olmadığı gibi çok farklı konulara yer verildiği görül- mektedir. Netice olarak gerek blockchain teknolojisi ve bu teknolojinin hayatımıza getirebileceği yeniliklerin gerekse bu teknoloji üzerine inşa edilen kripto paralar ve bunların finansal sisteme getirebileceği yeniliklerin iktisat, finans, sosyoloji, ilahiyat, hukuk, uluslararası ilişkiler, mühendislik, yazılım vb. birçok farklı alanda çalışan insanlar tarafından ele alınması ve değer üreten yeni fikirler üretilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığı söylenebilir. Kitabın bu çerçevede bir katkı sunması bizleri bahtiyar edecektir.


Editörler:
Süleyman Kaya
Mervan Selçuk
İsmail Bektaş
Karz-ı Hasenin Kurumsallaşması

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) ve Albaraka Türk işbirliği ile düzenlenen “Karz-ı Hasen’in Türkiye’de Kurumsallaşması” adlı çalıştay, 9 Mayıs Çarşamba günü İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmişti.

İSEFAM tarafından yapılan çalıştay sonucunda oluşturulan çıktılara göre “Karz-ı Hasenin Kurumsallaşması kitabı yayımlandı.


Faizli borcun toplumun tüm kesimlerini böylesine kıskacına aldığı bir dünyada iktisadi işlemlerde adaleti ve borcun bir tahakküm aracı olmaktan çıkarılmasını savunan İslam iktisadı, karz-ı haseni teşvik etmektedir. Bireysel olarak gerçekleştirilen karz-ı hasen işlemlerinin yanında, karz-ı hasenin kurumsal bir yapıya kavuşması ve yaygınlaştırılması insani bir yaşam arzulayan tüm kesimleri için elzemdir. Karz-ı hasenin kurumsallaşması, gelir dağılımını bozan ve sosyal adaletsizliklerin temelinde yer alan faizli borcun ekonomik sistemden kazınıp atılmasında önemli bir aşamayı temsil etmektedir.


Bu kitap, karz-ı hasenin fıkhi boyutunu, dünyadaki uygulamalarını ve Türkiye’deki uygulamalarını ele almakta ve yeni model önerilerini tartışmaya açmaktadır. Sadece İslam iktisadı alanına ilgileri olan okuyucuya yönelik değil, genel okuyucuya da seslenen kitap akademisyenler ve sektördeki uzmanların görüşlerini bir araya getirerek karz-ı haseni farklı bakış açılarından ele almaktadır.

Editörler:
Süleyman KAYA
Mücahit ÖZDEMİR
Abdullah Talha GENÇ


Diğer "Yaşam ve Eğitim Haberi" için tıklayın:

68 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Katılım Analiz Dergisi
Aylık Haber Bültenimiz
Üye Girişi